นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แม้...วิชาชีพต่าง..แต่เป้าหมายเดียวกัน

Ico48

การทำงานเป็นระบบ มักเกิดจากมีผู้บริหารองค์กรผลักดัน ให้ความสำคัญ และ ลงมาคุมเกมเอง

 

ดูในกำหนดการท้ายบันทึกแล้งสงสัย เอ....วิทยาเขตปัตตานีก็มีวันทำงานเท่ากัน ทำไม "หายาก" จังเลยนะเนี้ย

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"