นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ฤดูกาล ๒ - ๖ - (ปลอด) ประสบการณ์แชร์ - บันทึก((นี้(ไม่))เคย)แนะนำ(ให้อ่าน)

Ico48

สมัยก่อนได้รับเกียรติขึ้นเป็นบันทึกแนะนำหลายครั้ง แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็จำไม่ได้ว่าเป็นบันทึกไหน เพราะมันไม่มีสัญลักษณ์อะไรบ่งบอก จึงเห็นด้วยกับการมีหมวดบันทึกแนะนำ เผื่อว่าคนที่สนใจจะได้เข้าไปศึกษาดูได้ง่าย ว่าบันทึกแนะนำมันมีอะไรดี จึงได้เป็นบันทึกแนะนำ