นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รายงานประเมินตนเอง PMQA ปีงบประมาณ 2554

Ico48

โอ้โห...ได้เยอะจัง เก่งนะคะนี่!

เช้านี้ก็มีเสียงเรียกเข้า...จากน้องดาว-วรรณวิมล ทวงในส่วนของป้าจิ๊บ เหมือนกัลลล์