นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 น้ำจะท่วมหาดใหญ่ไหม?

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
25 พฤศจิกายน 2554 08:13
#72211

ไชโยไม่ท่วมแล้ว