นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ภาพแห่งความทรงจำ

Ico48
นีรนุช [IP: 183.89.249.160]
24 พฤศจิกายน 2554 23:50
#72203

ความทรงจำเก่า ๆ ที่ ประทับใจ ลานไทร รับน้อง ประชุม กิจกรรม.....

เนื้อหาเต็ม: ภาพแห่งความทรงจำ