นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ภาพแห่งความทรงจำ

Ico48

เป็นบันทึกที่ดีมากๆ ค่ะน้องแมงปอ

เพื่อได้เป็นความทรงจำเก่าๆ ที่เราเคยอยู่

มากว่าหลายปี รองจากบ้านของเรา..

เนื้อหาเต็ม: ภาพแห่งความทรงจำ