นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เกมส์สันทนาการ ฉบับใจสั่งมา

Ico48

เรื่องคำนำหน้านี่คิดเอาเองครับ ในฐานนะที่เรียกว่าป้า เพราะเคารพรัก ส่วนที่เรียกพี่เพราะเน้นความเป็นกันเองครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"