นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ภาพแห่งความทรงจำ

Ico48

พื่นที่ในภาพสุดท้ายตรงปลายลูกศรชี้ เห็นไม้พุ่มขนาดใหญ่ คือต้นไทร เป็นที่หนึ่งที่นักศึกษาใช้พักผ่อนระหว่างพักเรียน จึงเรียกกันว่า ลานไทร และเรียกกันมาถึงปัจจุบันในพื้นที่ใต้อาคาร 3 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

เนื้อหาเต็ม: ภาพแห่งความทรงจำ