นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "Kyu Sakamoto" กับแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานเพลง "Sukiyaki"

Ico48

ถ้าเป็นญี่ปุ่นมารุแอ๊ะจะนึกถึงเมือง kitty อ่ะ อาจารย์นนเคยไปแวะดูไหม๊ชอบมว๊ากก