นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ที่หลับที่นอน ใครว่าไม่สำคัญ

Ico48
mandala (Recent Activities)
21 November 2011 11:02
#71891

แล้วไปดูงานที่จุฬา ไม่แวะกรุงเทพหรือคะ เห็นไม่มีที่หลับที่นอนที่กรุงเทพเลย