นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Competency กับการนำมาใช้ใน ม.อ.

Ico48

ทุกสิ่งล้วนดำรงอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งซึ่งกันแล้วกัน (อ่าาา... อย่าเข้าใจผิดนะครับ ไม่ได้หมายความว่า คนทะเลาะกันนะครับ)

กลุ่มผู้บริหารต้องการให้มีการประเมิน ทั้งประเมินตนเอง และประเมินโดยผู้ร่วมงาน หรือประเมินโดยผู้บังคับบัญชา ประเมินโดยผู้ใต้บังคับบัญชา....

ผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวนหนึ่ง(ไม่ทราบว่า ส่วนใหญ่หรือส่วนน้อย)ต้องการให้องค์กรใส่ใจพวกเขา ทุ่มเททรัพยากรเพื่อพัฒนาพวกเขา ไม่ใช่เอาแต่ประเมินเขาอย่างเดียว

แต่เมื่อย้อนกลับไปวันที่ถูกสัมภาษณ์เพื่อรับเข้าทำงาน เราจะเห็นภาพของผู้คนที่แสดงออกว่า เป็นผู้ที่มีความสามารถ ทำได้เกือบทุกอย่างที่บอกในวันสัมภาษณ์(แน่นอนต้องไม่ใช่เรื่องที่ผิดแผกแหวกแนว อย่าคืดไปไกล...)

เราพร่ำพูดเรื่องการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต.... และเรียกร้องต่อนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่น้อยเหมือนกัน...

มันขัด และแย้งกันภายในตัวมันเองมาตลอด(หรือเปล่าหนอ...)