นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Preview ไฟล์นามสกุล .ai และ .eps ใน Windows Explorer

Ico48
พายุ [IP: 58.10.124.147]
19 พฤศจิกายน 2554 21:15
#71797

ขอบคุณมากๆเลยครับ หามานานแล้ว(คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก)