นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เว็บไซต์หน่วยอาคารสถานที่ฯ...(1) ปฏิทินแสดงการใช้รถยนต์/ห้องบรรยาย ห้องประชุม

Ico48

ฝันที่เป็นจริงของคณะ (คณบดี) ที่บอกให้ทำมานาน

ขอบคุณที่จัดให้

ความจริงยังมีบริการแจ้งผู้ขอใช้รถยนต์ทางเมลด้วย ว่าได้ใช้คันไหน พขร.คือใคร จะได้ตามกันถูก รวมมาตรฐานการฏิบัติงานว่ารถจะไปรอก่อนกี่นาที

เป็นการพัฒนางานบริการของคณะส่วนหนึ่ง