นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เว็บไซต์หน่วยอาคารสถานที่ฯ...(1) ปฏิทินแสดงการใช้รถยนต์/ห้องบรรยาย ห้องประชุม

Ico48

เยี่ยมเลยครับ ทำแบบนี้ใช้งานง่าย เห็นๆ ไปเลยว่าไปที่ไหน เมื่อใดบ้าง (จะได้พลอยไปด้วยโถกครับ)

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"