นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Competency กับการนำมาใช้ใน ม.อ.

Ico48

ไม่รู้ว่าเราอยู่กับระบบประเมินที่อิงกับปลายปากกามานาน (ในบางพื้นที่) หรือเปล่านะคะ ทำให้รู้สึกว่า คำศัพท์ต่างๆ เช่น การประเมิน competency หรือ IPD พวกนี้ กลายเป็นเรื่องที่ทำให้ (ตัวเอง) รู้สึกว่า ไกลเหลือเกิน เหมือนคนดูภาพศิลปะแนว abstract แล้วไม่เข้าใจน่ะค่ะ พี่จิ๊บ