นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใจมา งานมา

Ico48

ยิ้มวันละนิด จิตแจ่มใจ

ยิ้มวันละหน่อย ค่อยสบาย

ไม่เคยมีใครตาย เพราะ "โรคยิ้ม"

เนื้อหาเต็ม: ใจมา งานมา