นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คานธี: นักรักผู้ยิ่งใหญ่

Ico48

งานบริการผู้อื่นมีความสำคัญมากและทำให้ชีวิตมีความหมาย

ยาดมเอง