นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เลขาผู้กุมความลับ

Ico48

ถ้าได้ทั้ง 9 ตัวละก็ เจ้านายคงยิ้มไม่หุบแน่ๆๆ  คริ  คริ

เนื้อหาเต็ม: เลขาผู้กุมความลับ