นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 2. ข้อคิดเห็นเชิงภารกิจ

Ico48

ขอบคุณคนธรรมดา

ส่วนใหญ่ก็ได้ดำเนินการไปในความเห็นนี้แล้ว และเป็นการยืนยันในทิศทาง เพิ่มความเข้มข้น ตั้งใจ และเพิ่มเติมสิ่งที่ยังขาดไป

การรับฟังความเห็น เป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันฟัง ช่วยกันรับ ช่วยกันทำ และยังได้รู้สถานการณ์ เชื่อมโยงไปถึงความร่วมมือช่วยเหลือกันต่อไป