นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 3. เสียงศิษย์เก่าผ่าน facebook

Ico48

ท่าน saowanit kuprasert

นี่คือที่มาและความตั้งใจหนึ่งที่ต้องการสื่อจากศิษย์เก่าไปยังนักศึกษา ให้พัฒนาตนเอง ก่อนที่จะเป็นศิษย์เก่าจึงเห็นความสำคัญ