นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หาดในเพลา...

Ico48

ต้นมะพร้าวเยอะจัง...ฮิๆๆ

<img src="http://www.sec.psu.ac.th/web-board/content/smile_img/toast.gif"> 

เนื้อหาเต็ม: หาดในเพลา...