นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นิทานเรื่องสั้นของท่านพุทธทาส : พ่อ-ลูก

Ico48

ความเชื่อที่ว่า "รวยแล้วไม่โกง" นี่เชื่อไม่ได้ครับ เพราะเกี่ยวเนื่องด้วยปัจจัยอื่นอีก

เพราะเมื่อเราแม้ได้รับการตอบสนองไม่ว่าลำดับใดแล้ว (๑ - ๕) แต่หากคนๆ นั้นยังไม่รู้จัก "พอ" เมื่อนั้นสิ่งกระตุ้นก็ยังสมารถ "เขย่าตัณหา" ได้อยู่ดี

เราเอง