นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กรุณาเล่นให้ จบ จบ จบ

Ico48

กิจกรรมนี้ ทางทีมงาน ได้เตรียม ก้านทางมะพร้าว ขนาด ความยาว 12 cm

ญาติทางฝ่ายไหนนี่โด่ง

อ้อ ญาติทางมะพร้าวนี่เอง

อิอิอิ

เราเอง