นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กรุณาเล่นให้ จบ จบ จบ

Ico48
SAkChAibOrDeE [IP: 192.168.53.107]
14 พฤศจิกายน 2554 13:46
#71349

ทางพร้าว กับ ก้านพร้าว ก็ญาติ ๆ กันและ คุณ nuii vbvb