นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประโยชน์ของจุลินทรีย์ EM

Ico48
ชัชวาล [IP: 180.214.214.127]
13 พฤศจิกายน 2554 12:17
#71288

ทีบ้านผมนำ้ท้วม1เดือนแล้วนำ้เริมเน่าผมจะทำจุรินทร์แต่ไมมีemและกากนำ้ตาลเลยเอานำ้ซาวข้าวและเศษผักใส่นำ้แล้วใสขวดปิดฝาจะใช้ได้หรือไม่