นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ฤดูกาล ๒ - ๑๔ - ผมเอง - เราเอง - our Shangri-la - ตามรอยรวมพลคนเขียนแชร์ คณะทรัพย์ ครั้งที่ ๒

Ico48

การเขียนเป็นเรื่องของการท้าทาย ท้าทายตนเอง

การเขียนเป็นเรื่องของจิตสาธารณะ

การเขียนเป็นสิ่งขัดเกลาตนเอง

 

ผู้เขียน ได้บอกถึงข้อดีในการเขียนบันทึกไว้แล้วบ้าง

 

ผมเองยังคิดว่า การเขียนบันทึกยังทำให้ความคิดอันคับแคบของเราบรรเจิด คิดหาวิธีเขียนบันทึกใหม่ๆ เรื่องราวหลากหลายๆ สไตล์ ที่แหวกแนว มาให้คนอื่นอ่าน ได้แชร์ความรู้ ความสุข แก่กัน เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"