นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ๒๔ +๑ คณะในสภาคณบดีสาขาการเกษตร

Ico48
[[ddlink]] [IP: 101.66.95.80]
12 พฤศจิกายน 2554 17:35
#71273

General of Shenzhen Wang Li Zong society scale ashore the turntable and pointer