นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ซ้อมดับเพลิงศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

Ico48

ภาคบรรยายความรู้เรื่องอัคคีภัยโดยคุณพงศ์ชยุฒม์ ฟักทอง มีบุคลากรเข้าร่วม 33 คน

ภาคปฏิบัติซ้อมอคัคีภัยโดยใช้แก๊สและถังดับเพลิง มีบุคลากรเข้าร่วม 24 คน

สรุปผลแบบประเมินผลโครงการจัดอบรม

จากแบบสอบถามที่ตอบกลับมา 24 ใบ

1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อหลักสูตร ได้แก่ความหน้าสนใจของเนื้อหา ความชัดเจนเนื้อหา เนื้อหาตรงกับความต้องการ ความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ มาก

2.ความคิดเห็นของวิทยากร ได้แก่ ความพร้อม ความรอบรู้ ความชัดเจน ความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับหลักสูตร

- ดีแล้วครับปีหน้าควรจัดร่วมกันทั้งตึกบริการวิชาการ และคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

-ตรงกับความต้องการได้ปฏิบัติจริง

-ดีค่ะ ทำต่อไป

-ดีมากครับ/ขอบคุณสำหรับทีมงาน

-อยากให้ซ้อมหนีไฟทั้งตึกซึ่งจะเกิดความวุ่นวายมากกว่านี้มาก

-ควรจะปรับเปลี่ยนการสาธิตกิจกรรมรูปแบบอื่นบ้างก็จะดี

เกี่ยวกับวิทยากร

- บรรยายได้ดี เป็นผู้มีประสบการณ์ และเป็นผู้ที่มีภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบในหัวข้อที่อบรมจริง

-ดีแต่ต้องการให้เน้นเนื้อหาเพิ่มเติม

-OK ดีมีการบรรยายสนุกดี

-มีความต้องการให้ความรู้อย่างมาก

-อารมณ์ขันมีประสบการณ์สูง

-ควรจัดหาจากที่อื่นมาบ้างเช่น ยูโนแคล (เทคโนสงขลา)

อื่นๆ

- ได้ความรู้และเกิดทักษะในเรื่องการดับไฟและหนีไฟ

-ควรจัดทุกปี/เพื่อทบทวนแต่อาจสลับบางปีอาจเป็นแบบบรรยายทฤษฎีไม่แน่ใจว่าดีหรือไม่ควรถามส่วนรวม

-ควรมีอาหารว่าง

-ทีมงานควรมีความพร้อมมากกว่านี้ ต้องทดสอบทุกๆหัวฉีดน้ำทั้งตึก ควรมีการปีนบันไดหนีไฟหรือวิ่งออกทางประตูด้านข้าง

ออกได้กี่ทางต้องชี้แจง