นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ระวังการใช้ ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ที่เป็นความหมายจริง

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
09 พฤศจิกายน 2554 20:40
#71083
  • เป็นธรรมดาของสังคมที่ดีแต่พูดค่ะ และการมีพรรคมีพวก แต่หากสังคมนั้นมีการทำงานเป็นทีม และมีคุณธรรม ย่อมเป็นสุข
  • มีบางครั้งการทำงาน บอกว่าต้องทดแทนหน่วยงานนั้น หน่วยงานนี้  สำหรับมอนลี่ ต้องทดแทนพระบิดาฯ เท่านั้น  ที่มี ม.อ. ให้มอนลี่ได้งานทำ และมีเงินเลี้ยง ครอบครัว พ่อแม่ในทุกวันนี้     คนทุก ๆ คน ทำงานตามกรอบภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  หากจะไปบอกว่า ทดแทนคนโน่น คนนี้แล้ว  ถามว่า คน ๆ นั้นได้รับเงินเดือนจากที่ไหนกันค่ะ 
  • ชอบคำนี้ค่ะ "การทำอะไรที่ไปกระทบผู้อื่น เห็นสิ่งที่ตนทำสำคัญกว่า การทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน"   และรวมถึงกระทำด้วยการพูดเสียดสี ก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยค่ะ