นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หาดใหญ่อิยังแท็กซี่มิเตอร์ กะเค้าแล้วโด๊ะ

Ico48

ข่าวล่าสุด อาจจะเลื่อนเปิดบริการเป็นปลายเดือนธ.ค.54 เพราะส่วนกลางติดน้ำท่วม โตโยต้าส่งรถให้ม่ายทัน