นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี2554-2559

Ico48
มิกกี้ (Recent Activities)
04 November 2011 17:05
#70747

สรุป บุคลากรเข้าร่วมจำนวน 89 คนค่ะ สำหรับภาคเอกชนและภาครัฐบาลที่ตอบรับเข้าร่วมมี 4 หน่วยงานค่ะ