นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (รอบ 5 เดือน)

Ico48

ขอบคุณค่ะ พี่ๆ ได้เพิ่มเติมข้อมูลแล้วนะค่ะ เชิญพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรม Share ครั้งที่ 2 วันนี้นะค่ะ