นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (รอบ 5 เดือน)

Ico48

ที่จำได้บันทึกล่าสุดที่แขวนไว้ เป็นกลอนเขียนล้อนิทาน 100 บรรทัด

เรื่องนกเขา นกเรา นกเงือก นกกะปูดตาแดงไรนั่นครับ

เราเอง