นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (รอบ 5 เดือน)

Ico48

ผมมิได้จะมีเจตนาจะทวงของรางวัลแต่อย่างใดครับ แต่ผมรู้สึกว่าข้อมูลน่าจะคลาดเคลื่อน

ผมจำของคนอื่นไม่ได้ครับ ว่าได้เป็นบันทึกแนะนำกี่ครั้ง แต่ข้อมูลของผมน่าจะไม่ถูกต้องครับ ;-)