นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐาน T-Score

Ico48

การบ้าน ของ อ. ยากจัง (แต่ยังไม่อ่าน ฮิ ฮิ) เดี๋ยวเข้ามาทำความเข้าใจค่ะ จะได้นำไปใช้ด้วยอีกหนึ่งคน