นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใครว่ามืออาชีพรวดเร็วฉับไว

Ico48

การกำหนดกติกาเช่นนี้นับเป็นการ "มัดมือชก" ผู้ใช้บริการ เพราะเป็นการออกกฎโดย "ได้ประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียว" นั่นก็คือผู้ให้บริการ ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้บริโภค แต่ตราบใดที่ "การคุ้มครองผู้บริโภค" ในบ้านเรายังไม่เข้มแข็ง เรายังคงเห็น "การเอาเปรียบ" ผู้บริโภคกันต่อไป

ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคเองก็มีส่วนสำคัญที่ต้อง (รวมกลุ่มกัน) "ทวงสิทธิ์" ของตนเอง อย่าปล่อยให้ผู้ให้บริการเอาเปรียบอยู่ร่ำไป

เราเอง