นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อ "คุณระบาย" หายไปจากชีวิต

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
03 November 2011 07:57
#70520

"คนเปลี่ยนแปลงไปในเวลาที่เปลี่ยนไป" เข้าทำนองว่า "เวลาไม่ช่วยอะไร หากใจยังคงฝังจำ ยังเตืนยังย้ำทุกคำที่ร่ำลา ยังคง..."

กรณีการแสดงความคิดเห็น นำเสนอเพิ่มเติม แชร์ประสบการณ์ ในบันทึก นับได้ว่าเป็นการ "เคลื่อนไหว" เป็นชุมชนที่่มีปฏิสัมพันธ์กัน เกิดการหมุนรอบของความรู้ขึ้น

ความเคลื่อนไหวที่ว่านี้ย่อมไม่เป็นแค่เพียง "จำนวนบันทึก" ที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น!!!!

การเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็น "ช่างอะไร" ก็ตาม เพียงแต่เราต้องการช่างเหล่านี้มาเชื่อมโยง ร้อยรัด แลกเปลี่ยน เกิดเป็น "พลวัต" ที่หมุนกงล้อของแชร์สีชมพูให้เคลื่อนไปรอบวง ไม่เป็นเพียงแต่วงแชร์ที่ล้อฝืดบดบี้ไปตามทาง ไม่เคยหมุนวงรอบเลื่อนล้อเลย

อันนี้ในภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่า "พัฒนา"

เราเอง