นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ฤดูกาล ๒ - ๑๖ - มันมากับน้ำ

Ico48

เม้นท์ไปแล้วครั้งหนีึ่ง แต่เน็ตล่มมั๊ง

ภัยที่น่ากลัวคือภัยจากมมนุษย์ที่ไม่ได้ตระหนักในความเป็นจริงว่าภัยที่แท้จริงคืออะไร

วิถีไทย.รอให้เกิดภัยก่อนแล้วจึงแก้และคงเกิดเป็นประเทศไทยใหม่ขึ้นมา

ภัยในม.อ.ที่ใกล้ตัวคือการไม่บูรณาการของหน่วยงานต่างๆ

ปัญหาการจลาจลของการจราจรที่จอดรถ

ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำสะอาดใช้(ไม่ใช้น้องน้ำที่อาจจะมาเยือนนะครับ)

ซึ่งจะนำไปสู่สังคมแบบโดดเดี่ยวตัวกูสำคัญที่สุดต่อไป