นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เขียนบล็อกครั้งแรก

Ico48

Charlie 6 ออกตัวเร็วจังเลย เดี๋ยวต้องไปออกตัวบ้างแล้วเรา

เนื้อหาเต็ม: เขียนบล็อกครั้งแรก