นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาตรฐานเวลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสุขของการทำงาน 2. ข้อตกลงและความรับผิดชอบร่วม

Ico48

มาตรฐานการทำงาน จะเกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อเป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ ผู้ที่ปฏิบัติงานต่อจะได้รู้ระยะเวลาการทำงาน ไปวางแผนการทำงานต่อได้ เช่น มีมาตรฐานว่าจะตรวจซ่อมรถภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน หน่วยพัสดุจะได้วางแผนต่อได้ จากวันที่ 10 จะต้องมีการจัดซื้ออะไหล่ในการซ่อมจะต้องทำมาตรฐานการจัดซื้ออะไหล่ให้ทันการซ่อมภายในกี่วัน