นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาตรฐานเวลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสุขของการทำงาน 2. ข้อตกลงและความรับผิดชอบร่วม

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
02 พฤศจิกายน 2554 08:25
#70420
  • มาตรฐานเวลาการปฏิบัติงานที่ดี ควรจะกำหนดเชื่อมโยงกันทั้งระบบ รวมทั้งเรื่องบางเรื่องอาจจจะกำหนดทั้งผู้ให้บริการ และผู้รับบริการทำความตกลงร่วมกัน  และขอให้ทำอย่างต่อเนื่องทุกยุค ทุกสมัย