นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กินยาแล้วนอนทันทีอาจตายได้

Ico48
  • ขอบคุณน้อง P
  • และน้องP
  • ที่เข้ามาทักทาย แล้วจะนำเกร็ดความรู้ต่างมานำเล่าสู่กันฟังเรื่อย ๆ ค่ะ