นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชีวิตในที่ำทำงาน...มิได้หมายถึงทำงาน

Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
29 October 2011 15:48
#70284

เพียงมีจินตนาการก็สร้างสื่อเป็นความหมาย