นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขออาสาสมัครทำข้าวผัดยังชีพจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร

Ico48

ขอเพิ่มเติมอีกนิด หากท่านใด ประสงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือในการทำข้าวผัดยังชีพ สามารถโอนเงินเข้ากองทุนประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชื่อบัญชี "เยียวยาผู้ประสบภัย" ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ม.สงขลานครินทร์

เลขที่บัญชี 565-4-41032-2 พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียด ชื่อ สกุล หน่วยงาน เบอร์โทรติดต่อ และยอดเงินที่โอน มาได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ 6310, 6311, 6391, 6304 ค่ะ