นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประโยชน์ของจุลินทรีย์ EM

Ico48
Umpaipan. Panmogkol [IP: 223.206.236.63]
25 ตุลาคม 2554 14:50
#70115

ดีจังประเทศไทยและคนไทยจะได้มีนำ้สะอาดใช้สี่ดีๆต้องเผยแพร่ยินดีด้วย