นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำงานอย่างมีความสุข

Ico48

วิธีที่บันทึกนี้ผมว่าน่าจะเป็นวิธืของชาวตะวันตก คือ หลอกล่อใจตนเองให้พ้นไปจากสภาวะที่น่าเบื่อ

วิธีพุทธ น่าจะต้องที่ต้นเหตุเลย คือรู้จักใจตนเอง สร้างภูมิคุ้มกันให้ใจตัวเอง ว่างานที่เราทำนั้นสำคัญ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น เป็นงานที่สนุกและน่าทำเป็นอย่างยิ่ง

การทำงานคือการปฏิบัติธรรมครับ