นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไม้มงคล

Ico48

เกิดวันศุกร์เวลา 01.30 น.  จะเป็นวันศุกร์หรือวันเสาร์ดี  ยังไงก็จะรออ่านต้นไม้มงคลของวันศุกร์และเสาร์แล้วกันนะคะ

เนื้อหาเต็ม: ไม้มงคล