นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สวัสดีผ่าน Blog

Ico48

สวัสดีค่ะท่านอธิการบดี

         ได้มีโอกาสได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้หนึ่งในการเล่าสู่กันฟัง เรื่อง เขียน blog แล้วได้อะไร

       ก็คาดหวังว่า  แม้เป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ แต่ก็เต็มใจอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ทุกท่านเห็นความสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน blog

      ขอแวะเติมเต็มพลังงานจากบันทึกนี้ด้วยคนค่ะ

เนื้อหาเต็ม: สวัสดีผ่าน Blog