นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทดสอบสมอง จากการวิจัย พบ 55 คน ใน 100 ที่อ่านได้

Ico48

มนุษย์มองเห็น เพราะสมองประมวลสิ่งที่ดวงตาเห็นแล้วต่างหาก ในกรณีนี้ที่ใช้คำที่เรียงลำดับแบบผิดๆ 55 คน สามารถอ่านได้จากประสบการณ์ การเรียนรู้ไม่ใช่ เพราะไอคิวสูงแต่อย่างใดครับ...