นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มหาวิทยาลัยสู๋เป็นเลิศโดยไม่มีระบบประกันคุณภาพได้ไหม

Ico48

คุณภาพอยู่ที่ความุ่งมั่นของคนปฏิบัติงาน ไม่ใช่ระบบที่แสร้งหลอกกันอยู่ ดูอย่างไทยมีระบบประกันมา 10 ปี กลับมีคุณภาพลดลง เพราะแต่งานธุรการ จัดทำเอกสาร ไล่หาหลักฐาน

การจะทำให้มีคุณภาพดี ต้องเอาคุณภาพสู่ใจคนทำ